torsdag, januari 18, 2007

Mina federalistiska åsikter som kryss

15 juni 2003 tog centerns riksstämma ett beslut om att partiet önskar "en ny grundlag byggd på federalismens principer" efter ett förslag från partistyrelsen. Därmed blev centern Sveriges enda parti som förespråkar svensk (och europeisk) federalism - folkpartiet förespråkar europeisk federalism. Jag gick med i partiet på dagen halvåret senare, som en konsekvens.

Våren 2004 skickade centerledningen ut ett studiematerial till sina distrikt, kommunkretsar och avdelningar. Det fanns en informationsbok och en enkät, ett "frågebatteri". Det kan vem som helst läsa här. I Lunds avdelning svarade vi på enkäten och vi var ganska överens. Jag tycker det kan vara på sin plats att på denna blogg publicera mitt svar idag.

Mitt svar är ganska likt det vi tog 2004, om än inte identiskt. T ex ville jag ha kriminallagstiftning på regional nivå (liksom i USA), men det ville inte gruppen i övrigt. Jag ville däremot att pensionerna skulle ligga på en statlig nivå, medan de andra gruppen förespråkade en regional nivå där.

Enkäten ställer frågor om ens åsikt om federalismen i förbindelse med Sveriges statskick i stort. Det är frågor om symmetrisk eller asymmetrisk federalism, tvåkammarriksdag, författningsdomstol m m. Ett viktigt avsnitt handlar om kompetensfördelningen mellan kommun, region och stat.

Den sista biten handlar om EU och dess institutioner och konstituionella lösningar och också där svarar man på vilka frågor som bör ligga på EU-nivån och vilka som bör ligga lägre. Så den som till äventyrs är intresserad av mina svar (= kryss i rutor) på de ganska välgenomtänkta frågorna, kan ladda ner detta dokument.

Inga kommentarer: