tisdag, januari 30, 2007

Sydsvenskan tar statsnationaliskt steg

Dagens nyheters artikel "Klart för storregioner" (webbpubl 2007-01-26) reagerade på en slutjustering av Ansvarsutredningens huvudslutsats. Och skapade en nystart för en debatt som legat och puttrat ända sedan Ansvarsutredningen påbörjades våren 2003. SVT hängde på och så kom Sydsvenskans ledare "Den skånska pusselbiten" (2007-01-27) som jag, vis av erfarenhet, tror att jag kommer att citera delar av i år framåt:

"Skulle skåningarna förlora något av sin identitet om Skåne försvann ur regionnamnet? Knappast. Förr hette det Malmöhus respektive Kristianstads län och skåningen var inte mindre skåning då. Dessutom vore det bara skönt att slippa rödgul chauvinism. Det händer att skånska politiker storvulet talar om Skåneland eller en Scaniaregion, byggd på historia och identitet. Det ligger farligt nära dravel. [...] Så glöm sentimentalt nonsens om hur Skåne såg ut för 350 år sedan."

Det känns lite som om man är tillbaka på 80-talet under Skånepartiets glada dagar, och som om debatten inte utvecklats sedan dess. Var har Sydsvenskans ledarredaktion hållit hus? Ut och lufta sig lite i en ny europeisk regional värld! Dåvarande statsminister Göran Persson talade en gång i Regeringsförklaringen 1998-10-06 om att "Kulturen är samtidens känselspröt in i framtiden. Här blandas historiens identitet med förhoppningarnas nyfikenhet."

Den unkna statsnationalistiska syn på en regional identitet och dess historia som Sydsvenskan med sin artikel ger uttryck för ger mig föga smickrande associationer från åsiktsrörelser i andra länder.

Peter J Olsson på Kvällsposten påpekar i ett svar i sin ledare "Levande regioner, tack " (2007-01-29) att Region Skåne "haft en större folklig förankring eftersom invånarna faktiskt identifierat sig som skåningar". Och varför identifierar de sig som skåningar? Jo, svarar jag, p g a historien och av i n g e t annat skäl. Så fortsätter Peter J: "Och att som Sydsvenskan hylla borttagandet av Skånenamnet för att man ogillar 'rödgul chauvinism', det är bara fånigt. Den som tror sig hitta farliga tendenser i skånsk regionalism har säkert styrts av förutfattade meningar."

Jag vill tillägga att jag däremot hittar farliga tendenser i svensk nationalism, men det är inget som jag noterat att Sydsvenskan klagar på. För det är i det lägret de har givit mig intryck att de hör hemma. Fokus är på det svenska. Det har blivit ganska tydligt med Heidi Avellan som politisk redaktör.

Inga kommentarer: