fredag, januari 12, 2007

Skånsk flykt från Swedish Meats

Jag har tidigare skrivit om försäljningen av Swedish Meats till finska HK Ruokatalo. Affären röstades igenom med minsta möjliga marginal och alla tre skånska styrelsemedlmmar var emot. Enligt vad jag skrivit tidigare tycks den nordliga orienteringen med uppköpet vara en viktig orsak. I Skåne har man istället affärer med Danmark, Tyskland och kontinenten, inte med Finland.

Nu avgår de tre styrelsemedlemmarna samt två andra skånska betydande förtroendevalda inom bland annat valberedningen. Sydsvenskan skriver i "Flykten från Swedish Meat har börjat" (2007-01-12): "Många funderar på att lämna Swedish Meats och istället leverera sina djur någon annanstans." En svinbonde säger: "Det finns flera som diskuterar att bygga privatslakterier och folk som funderar på att dra igång exportverksamhet." Det är en turbulent period nu, efter affären, menar han.

Den 1 januari 1999 gick skånska Skanek upp i Swedish Meats i centralismens och de missriktade sammanslagningarnas tecken. Visst kan bönderna på olika sätt gå sina egna vägar nu, men om det behövs en organisation så varför inte återskapa Skanek?

[ Fler artiklar: "Swedish Meats blir finskt" och "Skåne splittrat i slakterifrågan".]

Inga kommentarer: