torsdag, mars 01, 2007

Mina visioner efter ansvarsutredningen

Låt mig skriva några ord om hur jag själv hoppas utgången av diskussionen kring ansvarskommitténs arbete blir. Vi börjar med kartan.

Jag hoppas att Skåne och Blekinge bildar en region och ett län. (Blekinge är f ö det enda av Sveriges län som överenstämmer helt med ett landskap.) Namnet på länet ska vara "Skåne-Blekinge", analogt med sex tyska delstater med dubbelnamn. Adjektivet "skåne-blekingsk" kan i vissa fall användas om det som hör till regionen. Invånare är skåningar och blekingar. TV-kanal blir Skåne-Blekinge Nytt etc.

Vill delar av sydligaste Småland mycket gärna ansluta sig till sådan region, ska det gå, men de får acceptera att man i Skåne-Blekinge då bortser från det småländska inslaget i regionnamn och i inbyggarnamn, precis som vi länge gjort med halländska Östra Karups församling i nordvästra Skåne län.

Jag hoppas att Hallands län består, men utan nuvarande småländska Hyltebruks kommun och västgötska Älvsered och Gunnarsjö, såvida inte dessa delar starkt önskar att kvarstå i Hallands län. Jag ser gärna att Skåne-Blekinge och Halland omedelbart efter de nya regionernas stadfästelser i ett särskilt program utarbetar ett unikt regionalt samarbete där Halland kan få alla fördelar av närheten till Öresundsregionen. De två regionerna bör också t ex tillsammans kunna dela på representation i nyckelstäder inom EU etc.

Beträffande befogenheterna har jag ännu inte satt mig in i hur ansvarskommittén diskuterar dessa i sin utredning. Jag vill dock att följande, som Olle Schmidt (fp) tar upp i "Debatt: Dags gå upp ur skyttegravarna" (2007-02-27), bör bli nya befogenheter för regionen: "Också inom arbetsmarknads- och näringslivspolitiken och utbildningsområdet finns expansiva idéer. Det förs en diskussion om regionalt ansvar för gymnasierna, liksom ett ökat regionalt engagemang inom högskolepolitiken."

[ Andra bloggar om: , ]

2 kommentarer:

Anonym sa...

Apropå regionindelningen.

Rör inte Skåne(land)s gränser!
På 1600-talet ockuperades Skåneland av Sverige.
Fruktansvärda orätter utfördes av svenskar, något som
varje svensk av idag med normal humanitet inser.
Att fortsätta att kalla Skåne(land) för Södra Götaland
och inte respektera Skåne(land)s historia och gränser är att
fortsätta en imperialism och förneka den
avskyvärda historien. Istället borde man givetvis från svensk
sida erkänna de historiska orätter som begåtts och visa
en självklar respekt mot Skåne(land) och dess historia
och initiera en utsträckt förbrödning när vi nu pratar
ett civiliserat samhälle i 2000-talets Norden. Den respekt
som tycks finnas för Kosovo, Eritrea, Bosnien osv är
dags att visa det område och land som ockuperades
och lemlästades av svenskar för några hundra år sedan och
som idag begär en respekt och vördnad för dess historia
och gränser. Rör inte Skåne(land) och kalla regionen
vid dess rätta namn. Skåne(land) är inte Södra Götaland!

Att regionala självstyret i Skåne dessutom är "på nåder" med ytterligare
5-års-"försök" från svenskt håll är ännu en skrämmande maktarrogans
i vår tid. Ett lika självklart besked från svenskt håll vore en utsträckt
hand att omgående permanenta Skånes regionala självstyre.
Detta borde vara i eget svenskt intresse. Skåne(land)s historia kan inte förljugas
i all framtid. Människors snabbt ökade möjligheter till information,
lättrörlighet och handelsutbyte över Öresund gör att utvecklingen mot ett
mer flexibelt Öresund inte kan stoppas i ett demokratiskt samhälle.
Hur stort det svenska inflytandet kommer att vara över Skåne(land)
beror på dagens svenskars vilja att erkänna historien och distansiera sig
från det avskyvärda förflutna. Fasthållen arrogans från svenskt håll kan
visa sig vara ett väldigt stort felbeslut och notan kan komma
fortare än man tror, inte minst pga den sprängkraft ökade ekonomiska
klyftor innebär mellan danska och skånska sidan av Öresund
pga påtvingad politik och påbud från svenskt håll för Skåne-regionen.

Din vaga fundering att röra Skånelands historiska gränser och ev. utöka Skåneland med Smålandskommuner ska stanna där det hör hemma i nuläget, vid en flyktig tanke. Ett självbestämmande Skåneland måste nu i allt och i allt vara det överskuggande målet.

/uplin

Anonym sa...

Det är ett intressant inlägg. Jag måste säga att det du har skrivit gör att jag har börjat fundera lite på detta ämne...