fredag, januari 12, 2007

Den goda demokratin kräver STV

Jag har, tror det eller ej, egentligen fler politiska intressen i livet än regionalismen, men det är denna bloggens nisch eftersom i stort sett bara två andra av Sveriges bloggare regelbundet skriver om det. Frågan om demokratiska system, oavsett decentralisering, engagerar mig också mycket. Jag vill i stort sett t ex se Schweiz semi-direkta demokrati kopierad till resten av världen. Med hjälp av Ilan Sadé hittade jag fram till Bo Rothsteins mycket intressanta debattartikel i DN: "Väljaren måste kunna få rösta på flera partier till riksdagen" (2006-01-09).

Ca 1997-2000 var jag med i ett gäng politiska tänkare från olika delar av Europa. Vi kom från väldigt olika utgångspunkter och funderade förutsättningslöst på politiska system och började med tiden få stor respekt för varandra. Allt eftersom konvergerade våra politiska idéer (på vissa områden) och blev "självklara" inom gruppen. Precis när tanken på ett uttryckligt politiskt manifest blev aktuell började dock medlemmarna i gruppen gå sina egna vägar.

I början av våra diskussioner visste jag inte vad STV - "single transferable vote" ("enkel överförbar röst" i sv.Wikipedia) - var, men jag fick omfattande förklaringar. Vi testade det på olika sätt - jag ifrågasatte - och vi hittade dess fördelar och nackdelar. Så småningom blev det en av gruppens politiska självklarheter: ett representativt demokratiskt system måste använda STV för att välja sin kandidater. Något annat var uteslutet.

STV är komplicerat för rösträknaren. Men det är lätt för den som ska rösta. Jag ska inte förklara hela biten om hur det fungerar. Hela förklaringen finns på en.Wikipedia. Poängen är att väljaren bestämmer själv om han vill rösta på parti eller kandidat(er). Han får full suveränitet. Han kan blanda från olika partier. Han ska, enligt mitt sätt att se, ha rätt att plocka exakt som han vill. Eftersom det är att maximera demokratin.

STV är ganska känt i den engelskspråkiga världen (utom USA). Det tillämpas på Irland och Australien och kommer att införas i Skottland i år. Det är alltså ofta närvarande i debatten. I Sverige har jag däremot aldrig träffat någon som hört talas om det. Nu har Bo Rothstein brutit denna tystnad och förordar det i DN. Ingressen:

"Bo Rothstein lanserar ett nytt valsystem där du kan rösta på både Reinfeldt och Sahlin. Det är inte alls självklart att vi ska ha ett valsystem som gynnar de nu existerande riksdagspartierna. Vi bör ha ett valsystem som sätter medborgaren - inte partiorganisationerna - i centrum. Och det finns många väljare som inte har starka partilojaliteter utan som helst vill rösta på en uppsättning kandidater från olika partier."

Låt debatten börja!

1 kommentar:

Anonym sa...

Skulle bara nämna att jag skickat ett dokument ang. skåenländska till ditt Gmail-konto. God läsning!