fredag, juni 30, 2006

Skåneprovet i historia

Några gymnasielärare i historia från Lund uttalar sig i Sydsvenskan 2006-06-29 om sitt ämne och säger bl a om eleverna som gått ut grundskolan som kommer till dem: "Några få kan historien tillbaka till franska revolutionen, men för de flesta börjar kunskaperna vid 1900-talets början." Det innebär förstås att grundskolelever i Lund knappast behöver ha en aning om att Lund och Skåne varit danskt.

Det är ganska chockerande. Hur ska man kunna förstå sin omgivning om man inte förstår bakgrunden? Särskilt i Skåneland är detta olyckligt eftersom det hände så mycket det dryga århundradet innan franska revolutionen. I övriga Sverige är äldre historia också mycket viktigt, men inte riktigt lika vitalt som här. Vi har varit en central och drivande del av ett annat land under tusen år; det måste man veta om man läst historia.

Det står i artikeln att "gamla tiders läroplaner som berättar vad läraren ska gå igenom är ett minne blott". Det kan vara positivt eftersom historieämnet idag inte styrs uppifrån Stockholm utan beslut om vad som är viktigt tas lokalt. Det finns inget formellt alls som hindrar skånska historielärare att undervisa i skånsk historia och t o m lägga mycket vikt vid den.

Det som istället hindrar är att försvenskningen nått så långt att lärare "tänker i" svensk historia. En vän till mig hörde att tjugo studenter som läste historia vid lärarhögskolan i Malmö fick frågan om vem som var kung (här) under mitten av 1500-talet. Alla var överens om att det måste varit Gustav Vasa. Tiden stämmer, ja, men inte platsen.

Några historielärare runt om i Skåne har, enligt artikeln, slagit sig samman och börjat göra "Skåneprovet", ett gemensamt gymnasieprov i historia, ungefär som de nationella proven i svenska, engelska och matematik. Nätverket startade för fem år sen. Det kan också komma att utökas till grundskolan. På så sätt kan man jämföra betyg.

Men man får ju också en gemensam ram för vilka kunskaper som skånska elever ska besitta. Detta för lärarna frivilliga prov, kan vara ett oerhört bra initiativ. Om det gjorts på rätt sätt. Det vore mycket intressant att se provet någon gång.

En av lärarna invänder att "men för hela Sverige har vi inte en susning". Men: just ett skånskt historieprov kan och bör nog inte generaliseras till ett Sverigeprov i historia.

Inga kommentarer: