onsdag, juni 21, 2006

Centralisering av svenska simkrav

Svenska livräddningssällskapet (SLS) kräver nu en skarp lag om simkunnighet. DN har en artikel 19/6 06. Skolverket lägger snart fram en ny simkunnighetsdefinition. Hittills har varje kommun eller stadsdel själva fått definiera begreppet. Karin Brand, generalsekreterare på SLS säger att "Simundervisning borde stadgas i skollagen så det blir kommunens sak att se till att alla elever verkligen lär sig simma. Nu kan kommunen delegera ner till varje rektor att lösa situationen." Men Eva Petrov, skolutvecklingssamordnare i Rosengård i Malmö, är tveksam till att styra upp frågan centralt.

Min första poäng är att om dessa frågor inte tas på kommunal nivå och om det finns anledning att "centralisera" dem, så ska den centraliseringen givetvis aldrig ske till Stockholm utan den ska stanna inom regionen. Här finns kompetens att ta egna beslut om tänkbara "enhetliga" regler inom Skåne (vilket ändå är klart tveksamt). Det finns för den typen av likriktning i princip aldrig någon anledning att gå utanför Skåne, Halland, Blekinge och Öresundsregionen i övrigt. Större än så kan regionen aldrig uppfattas och denna typ av beslut ska tas inom naturliga befolkningregioner och de politiska enheter som definerar dem.

För det andra, om man centraliserar bör man som politiker med helhetsperspektiv, enligt mig, ha i åtanke att man försöker hitta något annat som man då samtidigt decentraliserar. Det kan inte vara en strikt regel, men en tanke som man kan ha i skallen för att hålla politiken kvar på rimlig lokal nivå över tid.

Inga kommentarer: