fredag, juni 23, 2006

DN och nationalstatens problem

I DN:s huvudledare 22/6-06 "Särboskap är den nya europeiska modellen" kommenterar författarna Kataloniens folkomröstning i helgen och talar om "Europas lapptäcke [som] får allt fler rutor". Ledaren andas kritik och uppehåller sig kring problematiska fall.

Vissa av citaten blir tydligt avståndstagande: "Många människor reagerar med att vilja låsa till och samla sig med de sina i allt trängre kretsar, lösningen är regionalisering, avskärmning från de andra." Avslutningen är: "Ett ökat självbestämmande hjälper till att lösa upp motsättningar och gör det lättare att få uppslutning kring den större gemensamma enheten. Detta är positivt. [...] Riskerna med bryta-sig-loss-rörelserna är dock att de faktiskt bryter sönder staterna. Och att därmed en trång nationalism tar över. Vad ett Europa i inbördes konfrontation kan medföra känner vi bara alltför väl."

Ledarens skribenter tycks ha en naiv inställning till nationalstaten. Eventuella problem med den nämns inte. Det är ingen överraskning att ledaren är skriven i nationalsstats huvudstad som i huvudsak fått behålla sitt språk och sin kultur och inte har mycket till gränsregioner att förhålla sig till. I övriga Sverige har i princip alla regionala språk och särarter raderats till förmån för en kultur inspirerad av den som media och eliter sänt ut från huvudstaden under 1900-talet.

Nationalstatens kulturcentralisering har varit en fruktansvärd förlust. Rörelser i Europa försöker nu hindra ytterligare förluster och t o m ta tillbaka kultur och identitet. Just detta är i stort sätt problemfritt. Inget tyder på att det ökar främlingsfientlighet i allmänhet.

Ännu viktigare är att man försöker bryta ner nationalstatsgränserna i Europa och bryta ner nationalstaternas tankemönster som finns i lagar, i organsationer och bland vanliga människor faktiskt indoktrinerade av tidigare tankemönster. Man försöker bygga ett Europa baserat på närområden, som är verkliga. Det förhindrar inte på något sätt stark solidaritet, som även tar sig politiska uttryck, med människor över t ex hela kontinenten, men den politiska grunden måste vara lokal/regional.

Sista stycket i ledaren skulle jag alltså formulerat på ett annat sätt än DN: "Fördelarna med bryta-sig-loss-rörelserna är att de mentalt bryter sönder staterna. Och att därmed en trång nationalism tvingas på reträtt. "

[ Andra bloggar om: , , ]

1 kommentar:

Lennart sa...

Litet sen kommentar med ändå. Mycket bra skrivet och jag tror att vi ser samma fenomen världen över. Det är långt ifrån klart att de traditionella nationalstaterna ens kommer att överleva i sin nuvarande form.

Här i USA är t.ex. 'Det blåa USA' betydligt mer likt Canada än det liknar Dét Röda USA.

www.usablogg.org