tisdag, maj 23, 2006

Direkt demokrati i Europa

För mig består en fullt fungerande organisatorisk demokrati, på nationell, regional eller kommunal nivå, av två delar: (1) regelbundna val och (2) de tre direktdemokratiska institutionerna (a) populärt initiativ, (b) fakultativt referendum och (c) recall - (tillsammans kallas de "I, R & R" på engelska). Alla delar är nödvändiga.

(a) Populärt initiativ innebär att en tillräckligt stor andel av medborgarna genom underskrifter kan tvinga fram en folkomröstning i en ny fråga. Medborgarna formulerar oftast frågan själva.

(b) Fakultativt referendum - kallas också för populärt veto - innebär att en tillräckligt stor andel av medborgarna genom underskrifter kan tvinga fram en folkomröstning innan en lag kan träda i kraft. Vanligtvis gäller alltså en representativ församlings lagar inte direkt, utan det finns en tidsperiod (i Schweiz, tre månader, på den nationella nivån) under vilken folket kan lägga in sitt veto.

(c) Recall - det finns ingen bra översättning - innebär att en tillräckligt stor andel av medborgarna genom underskrifter kan tvinga fram en folkomröstning beträffande om nyval ska ske eller inte. Det är alltså ett sätt att dra tillbaka förtroendet för de representanter som sitter i en folkvald församling.

Schweiz brukar nämnas som ett föredöme vad gäller direkt demokrati. I Schweiz finns populärt initiativ (100 000 underskrifter krävs; egentligen, knepigt nog, bara vad gäller att ändra konstitutionen, men ingen fråga är för liten) och fakultativt referendum (50 000 underskrifter tvingar fram en folkomröstning om ett lagförslag). Det finns inget egentligt recall på den nationella nivån, men indirekt kan schweizarna tvinga fram nyval genom att formellt be om en totalrevision av konstitutionen. Egentligt recall finns på delstatsnivå i vissa kantoner. Kantonerna och kommunerna har f ö vanligtvis mer snarare än mindre direkt demokrati än på den nationella nivån.

Ungefär hälften av USA:s delstater har initiativ, referendum och recall. Kalifornias tillämpning är mest känd. I Europa har Italien populärt veto (500 000 underskrifter), men inget initiativ eller recall. Tyskland och Nederländerna har varit ytterst nära att införa populära veton under 90-talet, men det har hittills inte blivit något alls. Förutom Schweiz, Italien och Lichtenstein är det mest europeiska stater i öst som har direktdemokratiska institutioner. Det gäller Slovenien och Lettland och delvis också Litauen, Slovakien och Ungern. Jag har inte tillräcklig information om läget i f d Sovietunionen förutom att jag vet att vissa direktdemokratiska institutioner finns i Ryssland. Denna fyra år gamla text från juni 2002 ger mycket information om direkt demokrati i Europa.

[ Andra bloggar om: , ]

Inga kommentarer: