fredag, maj 19, 2006

Europeisk assymetri och Skåne

Det ska tydligen till en professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet för att diskutera Region Skånes framtid i den lokala debatten. Professorn i fråga, Joakim Nergelius, skriver en artikel i KvP 12/5 (Skånes mest regionalistiska tidning). Nergelius skriver om "timglas"-modellen i den svenska demokratiska organisationen, där stat och kommuner är starka. Schweiz står då för "diamanten" där regionerna är starkare än både stat och kommun. "Även många andra europeiska stater (t.ex. Belgien, Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien eller Polen) har dock numera starka regioner.", skriver professorn. Låt oss inte glömma Österrike, kan jag tillägga.

I slutet pratar Nergelius om ett s k "assymetriskt styrelsesätt", som en möjlighet för Sverige, där inte alla regioner har samma befogenheter. Här ger han inga europeiska exempel, men jag kompletterar: det gäller t ex Spanien (Baskien, Katalonien, Galicien), Italien (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige (Sydtyrolen), Friuli-Venezia Giulia, Sicilien och Sardinien), Danmark (Grönland och Färöarna), Storbritannien (Skottland, Wales, Isle of Man och Kanalöarna - fögderierna Guernsey och Jersey) och Grekland (Athos). Frankrikes regering önskade också att Korsika skulle få en särstatus, men invånarna själva röstade obegripligt nog ned förslaget för knappt tre år sedan (6 juli 2003).

I dagsläget är Sverige en del av den assymetriska klubben med regionförsöken i Skåne och Västra Götaland. En permanentad sådan lösning vore absolut en möjlighet och alltså inget unikt för Sverige.

Inga kommentarer: