söndag, maj 21, 2006

Johan Linander och regionen

Centerpartiet har två riksdagsledamöter i Skåne, Johan Linander, Lund, och Lars-Ivar Ericson, Hässleholms kommun. Johan Linander är partiets rättspolitiske talesman, men är också engagerad i skånska frågor. Man kan se de 54 motioner som Linander varit med och undertecknat 2005-06 här. Åtta av dessa vill jag kalla intressanta ur just ett regionalistiskt perspektiv. Jag rekommenderar dem särskilt och presenterar dem här:

1. Kultur för hela landet, 2005/06:Kr243
2. Gränsbarriärer, 2005/06:Sf223
3. Skåne som en framtidsregion, 2005/06:N474
4. Ändringar i namnlagen, 2005/06:L229
5. Sveriges nationaldag, 2005/06:K247
6. Kalmar län och Skåne län som pilotlän för avreglerade frizoner, 2005/06:K417
7. Regionaliserad statstelevision, 2005/06:K267
8. Kommunal självstyrelse, 2005/06:K268

Jag kommer på denna blogg att följa riksdagsutskottens reaktioner på Linanders åtta regionala motioner och lägga till mina egna kommentarer. Flera utskottssvar är färdiga sedan länge. Jag återkommer således.

Inga kommentarer: