fredag, maj 19, 2006

Skånska har aldrig dugt för karnevalen

Nu är karnevalsmelodin 2006 färdig. Lundakarnevalen har också gjort ett datorspel där man bl a kan lyssna på gamla karnevalsmelodier. Det visar sig att karnevalsmelodin aldrig sjungits på det lundensiska/skånska talspråket (det hörs mest på r:en) - trots att de flesta Lundastudenter använder det i vardagen. En klart dominerande del av studenterna vid LU kommer från Skåne.

Det är ett ganska intressant sociologiskt fenomen. Varför tycker en grupp människor med ett visst talspråk att deras språk inte duger i vissa sammanhang? Man har förstås lärt sig det någonstans. Man har lärt sig från en starkare kultur som man accepterat har kulturellt tolkningsföreträde. Hur är det då med årets melodi? Ingen förändring, inte 2006. Du kan lyssna här.

2 kommentarer:

Anonym sa...

När jag lyssnar så är det rätt uppenbart att de som sjunger inte har rullande r i deras naturliga talspråk. Varför? Jo, de uttalar karneval med ett hörbart r och inte en sammansmältning av rn till ett retroflext n. (I t.ex. Skåne har man ju normalt sett ett separerat uttal av rn.) Min poäng är att man på ett ganska taffligt sätt har normerat uttalet.

Anonym sa...

Glömde nämna att vi norr om skorrande r-området uppelever precis samma sak med vårt tjocka l. (Vilket är rätt märkligt eftersom detta fonem faktiskt var mer eller mindre standard även i stockholmskt talspråk fram till förra sekelskiftet.)