torsdag, maj 18, 2006

HH-tunneln måste få motorväg

Det har talats om en Öresundstunnel mellan Helsingborg och Helsingör i många år, faktiskt i många decennier. Inte minst Göran Perssons personligt uttalade stöd har väckt intresse i perioder. Helsingborg räknar med en tunnel i sin stadsplanering och en utredning för kommunen talar om dess nytta. Alla kommuner på Nordöstsjälland är för projektet. Men ännu har det inte kommit något konkret alls från Vägverket eller ansvariga ministrar i Sverige eller Danmark.

Det är dessutom bara nu på senare år som politiskt aktiva vågat framföra idén att det inte bara ska vara en tågtunnel utan också en biltunnel. Riksdagsledamot Peter Danielsson (m) gjorde det i en insändare i HD 15 feb 2005, efter att han motionerat/ställt frågor i riksdagen 2002-2005, där dock utan att nämna bilbro. Hans Wallmark (m), kommunstyrelseordförande i Ängelholm, gjorde det i en insändare 23 mars 2005 i samma tidning. Andra insändare 11/2 och 4/3 gjorde det också den våren. Bo Samuelsson, ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i nordvästra Skåne och Handelskammarens VD, Stephan Müchler, är enligt NFÖ 15/5 de senaste. De två vill ha en kombinerad tåg- och vägförbindelse.

Det är helt rätt. Det är överhuvudtaget en underlig idé att denna korta sträcka på 4 km mellan två så tätt befolkade regioner som Nordöstsjälland och Nordvästskåne inte skulle ha en vägförbindelse. Var får andra debattörer allt ifrån? Var någon annanstans i Sverige eller Danmark kan man se en sån absurditet?

Samuelsson och Müchler uppmanar de regionala politikerna och näringslivsföreträdarna att agera och aktivt uppvakta regeringarna i Köpenhamn respektive Stockholm. Om inte nånting görs kommer man att få vänta mycket länge på resultatet, säger de.

Ja, det här måste bli en jätteviktig fråga som engagerar alla region- och lokalpolitiker. Tyskland och Polen och resten av Sydsverige är betydelsefulla närområden, men Skånes ekonomiska framtid finns i praktiken i stort sett bara i ett enda väderstreck: västerut. Skånes tillväxt och utveckling kommer att bero på kommunikationer och integration med Nordens största stadsområde - Köpenhamn.

Inga kommentarer: