tisdag, maj 30, 2006

Öresund: Squabbling for the scraps

Redan när Via Helsingborg-Helsingör skapades kring Öresundsbrons tillblivelse, markerade jag tydligt efter länken på min webbsida Skåneland på webben. Jag skrev "visionslöst!" i marginalen då och så står det än. Med all rätt.

Via Helsingborg-Helsingör har representanter från bl a Helsingborgs stad, Helsingørs kommun, Helsingborgs hamn, Scandlines och HH-Ferries. Det är en allians mellan politiker och lokala näringslivsföreträdare värdigt en småstad. Nu har de skrivit till regeringen (tack för tipset, NFÖ!) och de varnar för "snedvriden konkurrens" när det gäller kommunikationerna till Själland. De tycker att broavgifterna är för låga: "Priset på trafiköverfarterna har successivt sjunkit och har i kombination med olika rabatter för åkerier gett en osund och snedvriden konkurrenssituation".

Nu är det så att broavgifterna är sinnesjukt höga (290 SEK enkel resa, 155 SEK för den som har årskort) och borde överhuvudtaget inte existera i någon form för någon som bryr sig det minsta om Öresundsregionen. Bortsett från specialfallet trängselavgifterna, finns det bara en annan väg i Sverige som är betalväg: Svinesundsbron kostar 20 kr för överfart. Ölandsbron, Höga Kusten-bron, alla Europavägar...de är alla gratis.

Integrationen med Själland är Skånes troligen överhuvudtaget viktigaste fråga. En lyckad integration kan nämligen bl a generera väldigt stora tillväxtresurser som kan användas till allt annat i samhället som t ex sjukvård och utbildning. Här finns Skånes ekonomiska och kulturella framtid.

Helsingborgs stad, genom Via Helsingborg-Helsingör, gör alltså än en gång bort sig. De splittrar skåningarna och motarbetar en halv miljon sydvästskåningars önskan efter normala förbindelser med Köpenhamn. För att citera William Wallace (Mel Gibson) i filmen Braveheart (1995): "You're so concerned with squabbling for the scraps from Longshank's table that you've missed your God given right to something better."

Helsingborg kan inte ens klara att skapa en vision om en HH-tunnel för biltrafik som skulle vara en konstruktiv lösning på problemet med den "snedvridna konkurrensen". Ett alternativ i väntan på det hade varit att kräva Vägverkets gratisfärjor över Sundet. Se min insändare i HD för fem år sen. Man kunde också helt enkelt kräva kompensation (subvention) till HH-rederierna, liksom Mols-Linien och Spodsbjerg-Tårs-färjorna diskuterades få (och fick?) när man sänkte broavgifterna över Stora Bält.

Nu nöjer sig aktörerna bakom Via Helsingborg-Helsingör med att kräva att färjetrafiken över Helsingborg- Helsingör ska vara undantagen farledsavgifter. Det är ett steg framåt, men saknar helt de stora visionerna.

Om skåningar motarbetar varandra behöver inte de ministrar som varnat för för mycket Skånemakt ens anstränga sig längre. Att försvaga Skåne sköter skåningarna själva.

Inga kommentarer: