tisdag, maj 09, 2006

Renovera Lunds möllor!

Stubbamöllan i Södra Åby öster om Trelleborg har nyrenoverats. Om några veckor återinvigs den av hembygdsföreningen. Renoveringen är fullständig, dvs den drygt 320-åriga möllan kommer att ha fungerande, snurrande vingar.

Det här borde vara inspiration för Lunds kommunpolitiker. Alla möllor i Lunds kommun - utom Dörröds mölla som bara är halv och är privat sommarbostad - borde göras i visuellt gott skick. Kommunen ska vara pådrivande och eventuellt ge ekonomiskt bistånd oavsett ägandeförhållande. Det gäller alltså Korsbäckamöllan (Gamla Lund ägare), Heamöllan (privat) och Revinge mölla (Kronan ägare). Kommunens egna möllor Södra Sandby mölla och Dalby mölla är redan i gott yttre skick, men kommunen kunde göra dem funktionsdugliga. Bonderups mölla är Lunds för närvarande enda funktionsdugliga mölla - ägare Torna härads hembygdsförening.

I Nationalencyklopedin står det om möllor: "I dag åtnjuter de internationellt ett stort kulturhistoriskt intresse och ses som en viktig del av landskapsbilden." Den här satsningen på fem möllor borde kunna rymmas i en budget av Lunds kommuns storlek. Holländarmöllorna finns i Sverige i stort sett bara i Skåne. Möllorna tillhör alltså landskapsarkitekturen och ger oss identitet och är en tillgång för Lund som turistområde!

Källa beträffande Lunds möllor: Skånska möllor - väderkvarnar i Skåne, Carita Johansson, 2003.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Korsbäckamöllan ägs inte av föreningen Gamla Lund. Möllan - Nordströms mölla eller som den ´benämnts sedan 1869 Odarslövs Mölla, såldes av Gamla Lund till Glasmästare Fridh i Staffanstorp, som senare sålde den till Bo Wennergren som bor i möllaregården. Möllan renoverades av föreningen Gamla Lund som vid försäljningen skrev i i kontraktet att Möllan skulle hållas iordning. Sen vet vi vad som hänt - eller inte hänt. En skrift om möllan gavs ut i början av 1990-talet och ny skrift ges ut i årsskiftet 2007-8

Anonym sa...

Skulle kommunen vilja täcka de kostnader Heamölla haft för renovering till dess nuvarande skick (från stenhög med pinnar) samt bidra till att det gick att sätta segel (även om inte för att mala mjöl), hade inte dess ägare haft något emot detta. Dock finns det inget som kan förmå nuvarande ägare att annat än på håll beskåda möllan. Delar finns kvar men inte så att den kan mala mjöl. Den mekanik som finns kvar kommer att bevaras så gott det går ekonomiskt och säkerhetsmässigt, men sannolikt kommer kvarnen inte få segel igen då axel är borttagen och kostnaden för att sätta segel är över 2Mkr, inte minst ur säkerhetssynpunkt då det inte längre bor en mjölnare på plats utan det krävs ett avancerat elektromekaniskt styrsystem som reglerar seglet.

Malte Lewan sa...

Tack för kommentarer!