tisdag, maj 16, 2006

Protonterapi och nationalstaten

Skånska sjukvårdspolitiker föreslår en gemensam anläggning för avancerad strålbehandling (protonterapi). Det kunde man läsa i Kristianstadsbladet 26/4. Region Skåne vill tillsammans med landstingen i Uppsala, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland, Örebro och Västerbotten investera och driva en sådan anläggning. Var hamnar den då? Jo, i Uppsala. "Från alla berörda landsting är man överens om hur viktigt det är att behålla kompetensen i landet." står det i artikeln.

Jag skulle rekommenera Region Skåne att inte fundera så mycket på "landet", dess gränser och dess samlade kompetens, utan tänka på att ett samarbete med Själland måste vara mycket mer intressant för regionen. Då kanske anläggningen kan ligga t ex 54 km från Malmö istället för 681 km från staden. Och kanske är det viktigaste att vi behåller kompetensen i Öresundsregionen/Södra Skandinavien...?

Inga kommentarer: