tisdag, maj 09, 2006

Europadagen idag

Visst har regeringskansliet EU-dagar 9-10 maj. Och visst uppmärksammade riksdagen Europadagen med ett särskilt arrangemang och med EU-flaggan i plenisalen (varför hänger den där inte alltid?). Metro Skåne hade mittartiklar om Europadagen. Men andra tidningar gjorde mycket lite av dagen. Enligt Lena Melin i Aftonbladet firar inte någon av partiledarna dagen och inte heller kungen. Hon ger fler exempel och avslutar: "Vill du fira EU:s nationaldag tvingas du helt enkelt att hitta på något själv. Det officiella Sverige har mycket litet att erbjuda."

Det hela kan inte på något sätt jämföras med hur man högtidlighåller nationaldagen. Särskilt stor skillnad är det i firande i små skånska byar och även i större kommuner som Malmö och Lund. Det står inget på dessa kommuners hemsidor och det finns inga ceremonier, fanborgar och högstämda sånger. Det kan vi däremot "se fram mot" när det gäller hyllningen till nationalstaten den 6 juni.

Inga kommentarer: