fredag, oktober 06, 2006

Agera regionalt

Nu efter valet har jag bytt namn på min blogg från "Kryssa regionalt" till "Agera regionalt". Valet är ju över. Det kommer fler val och då kanske bloggen byter tillbaka. Det nya namnet "Agera regionalt" är inspirerat från valspråket på engelska: "Think Globally, Act Locally". Det användes ursprungligen för miljöfrågor, men kan ju användas för så mycket mer.

Jag har bytt ut "lokalt" mot "regionalt" helt enkelt eftersom det råkar vara mitt fokus och en alternativ, lite större tolkning av agerande-begreppet. Jag tycker om ordet "agera" eftersom det är kraftfullt. Jag tycker vi ska börja ta tag i de regionala frågorna med kraft snarare än att låta de bli frågor som politiker löser efter hand och ofta mer känner av vad som är PK än försöker skapa sig en filosofi och helhetsbild av situationen.

Devisen "Tänk globalt, agera lokalt" kan överhuvudtaget problematiseras. Jag har tidigare ofta vänt på den, dvs jag har menat att man ska börja tänka i den lilla referensramen, alltså inte tänka för stort. Sedan ska man genom resor, erfarenheter och aktioner agera i hela världen. Fast man i tanken behåller den lilla värld man kommer ifrån och den speciella värld som man råkar befinna sig i för stunden.

Men man kan alltså också fundera på det så att man agerar för ett bra liv och stark identitet/mångfald här i Skåne men med hela världen för ögonen. Vi hjälps alla åt i det lilla och hoppas det spiller över på det stora. Tolkningarna kan man göra som man vill med. Men valspråket är tankeväckande och kan i sig ge upphov till debatt.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du fick min röst för Centerpartiet i Lunds kommun. Nu hoppas jag att du tillsammans med den nyvalda borgeliga majoriteten i kommunen driver igenom ett beslut om att dela Lunds kommun i Romele kommun (ungf. allt öster om Hardeberga) och Lunds kommun. Enda anledningen till att min röst gick på Centerpartiet öht faktiskt, jag vill att lundapolitikerna skall syssla med att ta tillvara på Lunds intressen så kan bonnabyarna öster om stan som tjatar över kommunalpolitisk kolonialism ta hand om sin.

Malte Lewan sa...

Ja, så här skriver det kommunala handlingsprogrammet för 2006 ( http://www.centerpartiet.se/templates2/Page.aspx?id=27026 ): "Det finns andra vägar för att öka närdemokratin som bör prövas. Centerpartiet anser att Lunds kommun skall delas, varvid de östra kommundelarna bildar 'Romele kommun'. En framtida delning av Lunds kommun skall avgöras av befolkningen genom en folkomröstning."

Jag tror på att dela Lund på så här sätt eller ett annat sätt, men jag vill se det i kombination med ett stärkt Region Skåne, så att den skånska enheten blir åtminstone konstant (istället för mer splittrad). Nu kom jag inte in i kommunfullmäktige och eventuella nämndposter är oklara, men jag ska i vilket fall följa utvecklingen och påverka där jag kan påverka.

Tack för din röst!

Anonym sa...

6-7 dec uppmärksammar Bohusläns Muséum i Uddevalla Roskildefreden med en teaterpjäs.
Skådespelet heter "Bragdmännen"!
Den har redan börjat väcka reaktioner då det (med flit) tvetydigt lämnas utrymme för funderingar huruvida det möjligen var soldaterna som offrades som var Bragdmännen och inte Karl X Gustaf och Herr Dahlberg!
Även i vår lilla stad pryds torget av dessa 2 Herrar, och så kommer det väl att förbli. Dessutom finns det en stor bauta-sten (Som i Asterix)i stadens park med text Till minne av Rosildefreden! Så visst är Vi stolta för detta o vill bevara dess minne...Eller? Nåja...
Museets lilla spel kommer nog att reta en o annan men dock inte ändra Bohuslänningarnas bekväma inställning till att Kungen gjorde bra ifrån sig och att "det är tur att vi inte är Norrmänn"! (Eller Danskar heller....)
/Bibbi J.