tisdag, oktober 24, 2006

Va du e förlässt ida!

Jag hade varit och handlat och kom just hem. Min granne höll upp dörren för mig:

- Va du e förlässt ida, sa hon!
- Va, sa jag.
- Va du e förlässt ida.
- Ja, jo, svarade jag, och log dumt. Min granne log tillbaka.

Hemma i lägenheten slog jag upp "förlässa" i skånska ordboken och såg att det betyder att man lastat på sig för mycket. Aha! Grannen syftade förstås på mina två stora Coop-kassar. I rikssvenskan skulle man kanske kunnat säga "överlastad" - fast knappast om en person i vardagsspråk...

Det är något sorgligt när jag, som bott i Lund i hela mitt liv, måste - även om det är ett exceptionellt fall - slå i ordboken för att förstå vad grannen säger till mig. Här finns resterna av ett gammalt språk omkring mig, men jag har inte lärt mig orden i alla mina utbildningar. Orden försvinner långsamt bland människor och de ord som finns kvar kan knappast användas, eftersom så få förstår dem...

Inga kommentarer: