fredag, oktober 06, 2006

"Öresundsministern" motarbetade sänkta broavgifter

Ganska många personer under årens lopp, bl a en hel del borgerliga politiker, har pratat om att införa en riktig Öresundsminister. Jag hittar 1390 träffar på Google och de flesta tycks handla om folk som vill att posten instiftas. Nu kom borgarna till makten. Med inte blev det någon Öresundsminister, inte som fick det som huvudtitel i alla fall.

Den person som tidigare närmast var "Öresundsminister" var Berit Andnor, socialminister och “Nordenminister”. Av någon anledning fullföljer borgarna tanken på att Öresundsintegrationen har med sociala frågor att göra när man nu utser Cristina Husmark Pehrsson (m) till "socialförsäkringsminister med ansvar för Nordenfrågor" enligt Sydsvenskan 2006-10-06. "Det betyder att hon ska försöka lösa det strul många av Sundspendlarna upplever idag."

Så vem är Cristina Husmark Pehrsson? Jag tittar i mitt arkiv och ser att hon varit aktiv med Öresundsfrågor. Hon har alltså redan intresset vilket är enormt viktigt. Här är några saker:

1. Husmark Pehrsson kommer från Kågeröd i nordvästskåne (mellan Svalöv och Klippan). Och det märks politiskt. Hon har hörts väldigt mycket i debatten om eventuellt sänkta broavgifter. Hon vill inte sänka med en krona. Ett av de snällare exemplen hittar man i Riksdagsmotion 2002/03:T292, Öresundsregionen: "Biljettpriset över Öresundsbron skall enligt gällande avtal motsvara färjetaxorna mellan Helsingborg–Helsingör och det är viktigt att ingångna avtal kvarstår."

Hon har attackerat näringsminister Björn Rosengren för att "försök[a] dölja det statliga stödet till Öresundsbron" och menat att staten varit för generös mot sydvästskåningarna och bron: "ensidiga statliga subventioner [syftar på infrastrukturen fram till bron!] till bron sätter konkurrensen ur spel och [kan] därför drabba den viktiga färjeleden mellan Helsingborg och Helsingör" (Helsingborgs Dagblad 2001-03-05). Så det är hela den traditionella helsingborgska avundsjukan mot Sydvästskåne som går igång hos henne.

Hon har mer än en gång pratat om vikten av en HH-tunnel. Trevligt. En jag känner pressade henne på om det skulle vara en tåg- eller en tåg- och biltunnel och hon ville lyckligtvis inte utesluta det senare.

2. Husmark Pehrsson har flera gånger argumenterat för en liberalare alkoholpolitik. T ex: "I stället borde alkoholskatterna sänkas till dansk nivå. Omedelbart." (Helsingborgs Dagblad 2003-10-11).

3. I Riksdagsmotion 2002/03:N346, Skåne som tillväxtmotor lyckas hon tillsammans med Margareta Pålsson (m) visserligen prestera den underliga meningen "Danmark och Sverige är en [...] naturlig region" (om Öresundsregionen!). Men slutsatsen är i alla fall att de tycker det krävs "regionala särlösningar" för att uppnå "samverkan mellan grannländer och samtidigt göra det både enkelt och praktiskt för folk som bor och arbetar nära ett annat land". I förlagssammanfattningen säger de att de vill ha "regionala särlösningar och ett flexiblare regelverk utan att för den delen skapa rättsotrygghet". På så sätt blir detta en riktigt positiv motion i sammanfattning. Politiker som förespråkar "särlösningar" för regioner växer nämligen inte på trän.

4. Husmark Pehrsson tycks ha en öppen syn på skånsk identitet. Så här skrev hon i ett mail till en annan vän (2000-08-09): "Angående 'skånelänningar' och hur denna eventuella minoritet skall uppmärksammas diskuterades det [i ett fall] mycket ingående på den skånska moderata länsbänken. För min del kunde jag inte se att, trots många särdrag både historiskt sett men också språkligt, fanns något som jag kunde se skulle vara så kraftfullt avvikande att vi skåningar skulle skalle kunna kalla oss 'en minoritet'. Ungefär som min, Maltes, inställning.

Sammanfattning. Jag tror Cristina Husmark Pehrsson kan bli en bra Öresundsminister. Hon har framför allt visat att hon länge haft intresset. Det största problemet är förstås att hon så hårt debatterat för bibehållna broavgifter. Broavgifterna är det enskilt största problemet för Öresundsintegrationen och om hennes åsikt väger tungt här, så kan hon teoretiskt sett ställa till med lika mycket skada som nytta som minister. Men låt oss hoppas på det bästa!

Inga kommentarer: