måndag, oktober 09, 2006

Kritik mot centraliserade älgjaktsbeslut

Jägareförbundet Skåne uppmanar länets jägare att helt ställa in älgjakten i år. Den skånska älgstammen är för liten och för klen, enligt förbundet. Det kan man läsa om i "Förbundet vill ställa in årets älgjakt" i Kristianstadsbladet 2006-09-14. Så svag är alltså tydligen tillgången i regionen på detta av de skånska turistbyråernas så omhuldade djur.

"Enligt länsstyrelsen är tilldelningen ungefär lika stor i år som i fjor. Myndigheten är helt styrd av de lagar som finns och inte av tillgången på djur [regionalt]. [...] För några år sedan beslöt länsstyrelsen [i Skåne] att tjurar med mellan fyra och åtta taggar skulle sparas. Men någon överklagade det till Naturvårdsverket [i Stockholm] och fick rätt."

Men det finns också kritik mot detta centraliserade system där situationen lokalt i Skåne inte beaktas. Så här stod det i Kristianstadsbladet 2006-06-20: "Jaktpolitiska frågor diskuterades på måndagen mellan Jägareförbundet Skåne och politiker från länet. De närvarande politikerna stod bakom förbundets synpunkter och menar att jaktpolitiska beslut måste kunna tas på lägre nivå än den nationella. Vi bör ge länsstyrelsen förtoendet att hantera jaktpolitiska frågor på regional nivå, säger Ronny Olander från socialdemokraterna."

Inga kommentarer: