tisdag, oktober 10, 2006

Skånska vildsvin blir älg på vägskyltar

Vildsvinet finns idag "mest i Östergötland, Sörmland och nordöstra Skåne. Åtminstone i Skåne finns det faktiskt fler vildsvin än älgar i skogen", enligt Miljöportalen. Nu har, enligt artikeln "Vildsvin blir älg på vägskyltar" i Svenska dagbladet 2006-10-04, vildsvinen blivit ett problem i Ölsboda utanför Degerfors i östra Skåne. De bökar upp trädgårdar, välter omkull soptunnor och utgör även en trafikfara.

Ölsbodaborna ville att Vägverket skulle sätta upp varningsskyltar, men det fanns bara skyltar med hjort, rådjur, ren, kor, får, häst och älg på. Så vad gjorde Vägverket? De satte upp älgskyltar.

Vägverket har ändå till sist börjat rita nya skyltar med vildsvin på. Heder åt dem. Men hela affären visar hur ett centraliserat verk inte är förberett på akuta regionala förhållanden. Och i hur många fall, i "less high-profile cases" som vi inte hör om, säger inte de statliga verken att ett lokalt eller regionalt fenomen inte innefattas i deras mall, kan man tro?

Inga kommentarer: