tisdag, oktober 03, 2006

Webbsajt på blandspråk

En ny Öresundssajt har sett dagens ljus: SygehusIndkøb Øresund. Det är ingen okontroversiell sajt ur min synvinkel. Nationalstatsflaggorna förekommer flera gånger på framsidan, fast man skulle trott att det hela bara handlade om Skåne och Själland. Men initiativtagarna har en intressant idé. De skriver: "Hvilket sprog? Vi vill främja integrationen redan på webbplatsen genom att blanda det svenska och danska språket."

Antagligen är det bara en undanflykt för att medarbetare som både är skåningar och själländare ska kunna skriva direkt utan att behöva översättas. Men det spelar ingen roll. Det blir helt rätt. Webbsajter som riktar sig till både skåningar och själländare borde i regel vara på blandspråk snarare än vara i två upplagor. Man bryter visserligen tabut om att folk ska skriva på "et godt dansk" eller "en god svenska", men det har fyra fördelar:

1. Det har som sagt ekonomisk-praktiska fördelar när alla medarbetare skriver på sitt eget språk. Och resurserna finns redan för att genomföra idén.
2. Det undgår att alienera skåningar och själländare från varandra eftersom de inte måste klicka in på olika sajter.
3. Det ger regionen en egen språklig identitet med ett blandspråk. Det är visserligen inte ett språk med några som helst regler. Här handlar det snarare om något så enkelt som att rubriken kan vara på danska och brödtexten på svenska. Men det är inte så illa det och det uppstår kanske fler och fler traditioner i det här med tiden.
4. En skriven form ger legitimitet till det talade blandspråk som redan nu är ganska vanligt bland människor som vistas ganska mycket i grannregionen.

Det ska också nämnas att det här inte är en helt ny idé. Ett ännu mer genomfört försök publicerades i juldagarna för knappt tre år sedan (2003-12-18). Det handlade då om Malmö och Köpenhamn som tillsammans presenterade det officiella dokumentet Handlingsplan för samarbetet Malmö/København år 2004-2006. I det dokumentet är det bara ett fåtal ord på rad i samma språk innan byte.

Inga kommentarer: