onsdag, oktober 18, 2006

Nye regionstyrelseordföranden 1999: bryt med Sverige

Jerker Swanstein blir ny regionstyrelseordförande. Sydsvenskan skriver 2006-10-19: "Tvivel uppstod efter förra mötet, då valberedningens förslag att välja Jerker Swanstein kördes över. En kupp av partiets yngre krafter som såg ut att gynna utmanaren Pia Kinhult." Men till slut var det ingen tvekan om att Swanstein skulle vinna. Han blev då också moderata fullmäktigegruppens ledare.

Pia Kinhult - som f ö ändå blivit ett av moderaternas fyra regionråd - och hennes positiva egenskaper känner många till. Men då undrar man troligen hur regionalistiskt lagd Swanstein är. Jag har rotat i arkiven här också, liksom jag tidigare gjorde för Skåneministrarna:

Redan i februari 1999 i Nordvästra Skånes Tidningar visade Swanstein prov på en progressiv inställning i regionfrågan. SSF:s Göran Hansson sammanfattade i samma tidning 1999-02-16: "I en debattartikel i NST under den gångna veckan skrev Jerker Swanstein (m) och f.d. kommunalråd i Helsingborg, att tiden var mogen att bryta med Sverige, lägga ner Sveriges Riksdag, satsa på regionen Skåne samt börja göra affärer direkt med lämplig kommissionär i Bryssel."

1999-11-01 gick han tillsammans med Tufvesson och Aldegren ut och kritiserade moderstyret i Helsingborg under Björn O Anderberg. Anderberg är, om ni minns, en av Skånes största politiska katastrofer i sen tid. Ändå var det formellt sett en kollega till Swanstein. Anderberg, körde dock sitt eget helsingborgska race och brydde sig föga om vad som hände i regionen. Swanstein, Tufvesson och Aldegren är också helsingborgare. Deras anklagande artikel hette "Helsingborg tiger i regionfrågor".

Swanstein hade inte nöjet i att stå bakom motionen i regionfullmäktige om en Skånehymn, men han försvarade den i huvudsak (mot Christine Axelssons (s) nationalistiska kritik). Helsingborgs Dagblad 2000-04-27: "Beträffande motionen om nationalhymn så tycker jag nog att man ska läsa den lite med glimten i ögat. Det är självfallet inte så att man kan tvinga fram en skånsk samhörighet med politiska beslut eller framtävlade nationalsånger, sådant påverkas huvudsakligen av andra faktorer. Men jag har svårt att förstå varför man blir så upprörd över att någon ändå försöker röra vid frågan om den skånska identiteten. Om tävlingen kring en skånsk nationalhymn skulle bli av så är det väl trots allt ett billigt sätt att få ett antal människor att anstränga sig och göra något för den skånska identiteten."

I september 2000 förklarade Jerker Swanstein tillsammans med de moderata regionråden Carl Sonesson, Annika Annerby Jansson, Inge Garstedt och regionstyrelseledamoten Göran Holm i det moderata partiorganet Medborgaren (nr 5 2000) nödvändigheten med ett regionalt självbestämmande utifrån ett moderat perspektiv. Det var ett svar på uttryckliga centralistiska åsikter inom partiet.

Swanstein tyckte tillsammans med Margareta Pålsson att "den historiska, kulturella och traditionella identiteten som präglar Skåne" var ett av två skäl för att Skåne kan fungera bra som region" i ett Brev till ledarsidan i Kristianstadsbladet 2001-03-06 och i en debattartikel i Helsingborgs dagblad sju dagar senare. De tyckte inte det behövdes en "universalmodell för regionalisering i Sverige" och artikeln var på många andra sätt positiv: "Beslut som rör Skåne bör fattas av skåningar i Skåne." etc.

I moderaternas provval i januari 2002 var det bara en enda som var tydlig när det gäller självstyret, regionens roll i Öresundsintegrationen och den skånska identiteten; det var Hans Wallmark. Men också Jerker Swanstein yttrade åtminstone en enkel mening om att han ville att "Skåne som region får mesta möjliga att säga till om visavi Stockholm". (Övriga ca 50 kandidater var i princip knäpptysta om saken.)

Stockholms län blev bas för EU:s smittskyddsmyndighet i konkurrens med Malmö/Lund i februari 2004. Det är första (och hittills enda) gången en EU-myndighet placerades i Sverige. Med tanke på Öresundsregionen utan konkurrens är industriellt medicinskt-biologiskt centrum i Norden var beslutet förstås vansinnigt. Swanstein var upprörd i Kristianstadsbladet 2004-02-27: "Moderaternas gruppledare i Region Skåne, Jerker Swanstein, tycker också att myndigheten borde ha hamnat i Skåne. Inte minst för den spetskompetens som finns i forskning och utveckling i Öresundsregionen. Han kallar regeringsbeslutet för 'ett huvudlöst beslut', eftersom Skåne fyller samtliga krav med råge. Han säger också att det är tydligt att inte kompetensen styr, utan det socialdemokratiska partiet 'i sann centralistisk anda'. (F ö var Linander också väldigt tuff i sin kritik i Sydsvenskan 2004-02-26.)

Moderaterna var väldigt sena med att slå ihop sina partiavdelningar för Malmöhus och Kristianstad. Det hela är fortfarande pinsamt - alltså den tid det tog. Men det skedde till slut formellt 2004-04-24. Margareta Pålsson (m) bytte åsikt sent, medan Swanstein i Helsingborgs Dagblad 2004-04-08 utan tveksamhet kunde säga: "Det har jag jobbat på så länge jag har varit
förbundsordförande".

För drygt ett år sedan skrev Swanstein tillsammans med övriga borgerliga gruppledare i regionen en debattartikel på Sydsvenskans ledarsida med rubriken och innehållet "Stärk självstyret i Skåne". Artikeln innehöll mest ekonomi, tillväxt och utvecklingsfrågor, men hade helt klart rätt riktning.

Jerker Swanstein har under 2005 också debatterat mot Lars Stjernkvists statscentralistiska kolumner om att "Region Skåne bör avskaffas" i Skånska dagbladet.

Sammantaget finns det moderata regionpolitiker som har haft det regionala självstyret och Skånes identitet som tydligare fokus för sitt politiska intresse än Jerker Swanstein. Swanstein har dock skrivit bra artiklar och skött sig bra. Han har också varit tidig i sina uttalanden och uttryckta viljeriktningar.

Men det är något som kan sägas vara särskilt positivt med honom. Det är att han inte alls tycks ha gjort några av de, bland skånska politiker, annars alltför vanliga slentriannationalistiska motsägelsefulla uttalandena. I alla fall inte under de ca sex-sju år tillbaka som mitt arkiv sträcker sig. Det är lite extra trevligt. Swanstein kan bästa fall bli en mycket positiv regionstyrelseordförande för Skåne.

Inga kommentarer: