söndag, oktober 01, 2006

Götaland och rätten till sin historia

Ibland delas Sverige idag in i tre delar: Norrland, Svealand och Götaland. Om den sistnämnda beteckningen skriver Nationalencyklopedin (NE): "Ehuru historiskt oegentligt, kom även Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän att räknas dit."

Vi är vana vid att väderrapporterna varje dag sprider denna "historiskt oegentliga" beteckning bland bl a skånska hushåll. Men nu har också Intersport kommit att använda det i en reklamkampanj, troligen med syftning på väderrapporterna. Skylten till höger hittade jag i Malmö. Den är säkert "lokalanpassad" för oss "götalänningar". "Svealänningarna" får väl en motsvarande skylt.

Jag har förstått från olika texter att den geografiska expanderingen av "Götaland" var en del av en aktiv försvenskningspolitik på 1600-talet. Lunds universitet fick t ex av svenska statsmakten från början (1666) ett sigill med texten "Sigillum Universitatis Gothorum Carolinae" dvs "det götiska karolinska universitetets sigill". På bara sex år hade alltså den svenska staten i tanke och propaganda utökat "Götaland". I början på 1800-talet kom sedan det extremt nationalkonservativa Götiska Förbundet och expanderade användningen ytterligare.

NE fortsätter artikeln om "Götaland": "Termen Skåneland har föreslagits som beteckning för Skåne, Halland och Blekinge men har hittills inte vunnit allmän anslutning." Härav min avsiktsförklaring: jag arbetar för att termen Skåneland ska få just "allmän anslutning".

Varför? Tja, jag gillar historiskt korrekta namn framför historiskt inkorrekta namn, även om det handlar om förvanskade namn som nu fått flera hundra år på nacken. Felet är i sig en småsak, men det kostar i stort sett inget att få rätt på det igen. Dessutom har det blivit en känslomässig symbolfråga för skåningarnas rätt till sin egen historia.

Inga kommentarer: