lördag, oktober 07, 2006

Minister med stark regionalism i bagaget

Moderaten Tobias Billström från Malmö blir migrationsminister. Med tanke på den stora migrationen både inom Öresundsregionen och migrationen av invandrare från tredje land till Malmö, känns det vid första anblick rätt. Jag har gjort en liknande check av honom som av Cristina Humark Pehrsson:

1. Våren 2000 var Tobias Billström en av upphovsmännen bakom en motion om "en skånsk nationalhymn" i Region Skåne. I motionen framhålls vikten av "samlande faktorer och gemensamma nämnare" i utvecklingen av en sann, skånsk identitet. Många moderater i regionfullmäktige skrev under på förslaget. Nationalisterna i v och s tyckte det var skrattretande - till skillnad från idén att Sverige har en nationalsång då givetvis. ;-) Förslaget bordlades senare på obestämd framtid, trots att borgarna hade makten. (Kanske man inte ville stöta sig med Sydsvenskans PK-nationalistiska agenda.)

2. I "Ett skånskare Skåne" - del 3 i Sydsvenskan 2000-05-15 uttalade sig Billström: "Moderaten Tobias Billström ser framtida skatteklyftor mellan Skåne och övriga Sverige mer som en möjlighet än som ett hot. Jag tror nämligen att i så fall skulle vi kunna få en dominoeffekt. Vi kan få en förändring av hela Sverige om vi börjar i Skåne med förändrade skattesystem, säger Tobias Billström."

3. I ett nummer av MUF Skånes organ "Blå Bladet" i augusti 2001 presenterades de skånska MUF:are som kandiderade till riksdagen 2002. De fick svara på frågorna "Bör Skånes maktbefogenheter öka?" och "Bör nationalstaten på sikt avvecklas?" Det blev ganska negativa svar, ur en regionalists synvinkel, men en av de tre som svarade "ja" på båda frågorna var Tobias Billström.

4. I NST 2001-09-20 försvarade Billström som ledarskribent det skånska regionförsöket i "Med alla sina fel behövs Region Skåne!" Han skrev bl a: "Ingen annan stat i hela Europa, möjligen med undantag för Frankrike, är så centraliserad som Sverige. Det är inte bra. Det är ett bevis för att vi ännu inte förstått den potential som ligger i regionbegreppet, oavsett om det manifesteras i Skottland, Katalonien eller Bayern."

5. Billström har också försvarat det skånska självstyret. Han "skrev" förra året en motion (i stort sett dammade av en tre år äldre motion) med Peter Danielsson om "Regionalt självstyre i Skåne". De skrev bl a:

"Region Skåne är unikt i sällskapet av regioner i försöksverksamheten. Skåne är en tydligt geografiskt avgränsad region med gemensamma värderingar och kultur. Skånes position i södra Östersjön och i Öresundsregionen ökar dessutom behovet av ett regionalt organ som kan föra Skånes talan angående exempelvis integration över Sundet, infrastruktur, samarbeten och olika former av gränsproblematik. Till skillnad från landshövdingen företräder regionfullmäktige skåningarna mot omvärlden, exempelvis i kontakterna med länder i Skånes närområde såsom Danmark, Tyskland och Polen."

Billström och Danielsson vill givetvis ha kvar självstyret. De vill dessutom utöka det något: "Nästa steg är att utreda vilka fler uppgifter som kan flyttas från staten, främst länsstyrelsen, till Region Skåne. Det kan exempelvis handla om att öka Region Skånes inflytande över infrastruktursatsningar i Skåne, kultursatsningar, utbildning och andra frågor som anknyter till det regionala utvecklingsarbetet. Länsstyrelsen och landshövdingen bör på sikt kunna avvecklas helt."

6. Landshövdingämbetet fick en egen motion av samma killar några år tidigare, "Avskaffa landshövdingsämbetet i Skåne". Slutkläm: "Länsstyrelsen i Skåne kan därmed successivt avvecklas i sin nuvarande form." Så sent som i våras citerade Lars Stjernkvist i Skånskan 2006-02-06 Billqvist för att ha sagt att han tycker att landshövdingen är en slags tjänstemannarelik, oförenlig med ett modernt samhälle.

7. Jag tycker det definitivt blivit tystare från Billström i Öresundsfrågor och skånska frågor under de senaste åren. Förändringen kom när han blev riksdagsman. 2003 upphov han t o m sin röst i riksdagen och ville att kulturministern skulle gripa in och hindra att Skåne tog över ansvaret från Malmö för kulturbolagen, trots att Malmö och Skåne tycktes vara ganska överens (Sydsvenskan 2003-05-19). Billström hoppades alltså att staten skulle lägga sig i.

Som slutsats kan man säga att den "gamle Tobias Billström" vore sensationellt progressiv för Skåne som minister i en regering. Man undrar dock om han ändrat sig i gamla frågor och prioriteringar. Men trots allt ska det bli mycket intressant att se vad han kan bidra med i regeringen!

Inga kommentarer: