söndag, oktober 08, 2006

Regeringsförklaringen tyst om Öresund

Regeringsförklaringen visade sig inte innehålla inte ett ord om Öresundsregionen. Det närmaste var att prata om "Norden och Östersjöregionen". Men till skillnad från Öresundsregionen/Skåne-Själland (utvecklingen vital för hela Sverige, menar jag) nämndes i alla fall Ukraina!

Det fanns heller inte något om federalism, regionalt självstyre, kommunalt självstyre i allmänhet, lokaldemokrati eller något liknande. Då användes ändå 6447 ord i regeringsförklaringen denna gång mot 2873 ord 2002. Ibland kan jag undra varför jag ens själv röstar på centern... (T o m regeringen Persson nämnde Öresundsregionens betydelse 1998, även om det varit tyst på det området i sju raka regeringsförklaringar efter det.*))

Det kanske inte är någon stor överraskning eftersom skuggbudgeten, valmanifestet och nu regeringsförklaringen följer ungefär samma spår. Och ok, ibland växer sådant här fram med tiden, när praktiska frågor ska lösas. Då kanske ett nytt annorlunda perspektiv börjar skönjas. Då ser man varifrån politikervirket är hämtat. Detta är dock en dålig start ur regionens synvinkel.

*) Regeringsförklaringen 1998-10-06: "Sveriges aktiva roll i Östersjöutvecklingen skall stärkas. Öresundsregionens sammanflätning, de unga demokratiernas utveckling och EU:s utvidgning innebär att vår del av Europa har förutsättningar att bli en av kontinentens mest dynamiska och starkaste tillväxtregioner. Genom ökad samverkan mellan näringsliv och politik skall vi ta vara på denna unika möjlighet." Ovanstående kunde vara en inspiration för den borgerliga regeringen.

Inga kommentarer: