torsdag, oktober 26, 2006

Tufvesson is back!

"Rolf Tufvesson ser ut att vinna maktkampen om kristdemokraternas regionrådsplats", meddelar Sydsvenskan. Han blir även ordförande för kulturnämnden.

Tufvesson behöver ingen sådan analyserande bloggartikel som Swanstein och Billström har fått. Han har varit en av de ledande regionalistiska regionpolitikerna under de senaste tio åren och detta är troligen mycket goda nyheter för Skåne. Sonesson/Tufvesson/Kinhult från 1998 har nu blivit Swanstein/Tufvesson/Kinhult, ingen större skillnad. Dessutom är regeringen nu borgerlig, Billström minister och debatten om Öresundsregionen har utvecklats. De ska bli fyra intressanta år.

Det ska också sägas att Tufvesson är en kontroversiell politiker också i de egna leden. Sydsvenskan hade 2006-11-03 en hårt granskande artikel Tufvesson vald i laga ordning med många frågetecken kring hur regionrådsvalet gick till. Men oavsett personstridigheter och möjliga tvetydigheter i nomineringsprocessen inom organisationen är det avgörande för mig att Rolf Tufvesson står för en politik som är oerhört viktig för Skåne just nu.

Inga kommentarer: