måndag, november 20, 2006

Dåliga nyheter från ansvarskommittén

Under rubriken "Skåne modell för framtidens regioner" 2006-11-21 redogör Sydsvenskan för vad som troligen blir ansvarskommitténs slutbetänkande. Den officiella skrivelsen kommer i februari nästa år. Det tycks bli samma modell som Skåne har idag, men för alla län i Sverige. Namnet tycks bli regionkommun. Utredningen undviker definitivt termen parlament.

Det blir inga utökade befogenheter, inte ens de som diskuterats mest. Sydsvenskan skriver alltså: "Det läggs inga förslag att regionalisera gymnasieskolan eller högskolan. Arbetsmarknadspolitiken förblir statlig." Och "Länsstyrelsen blir i huvudsak ett kontrollorgan för staten gentemot kommuner och regionkommunen."

Sydsvenskan har en oroväckande karta som illustration till artikeln. Den bygger på EU:s indelning av Sverige, med åtta län, för att kunna fördela strukturfondspengar. Utredningen använder tydligen också just denna karta som förklaring. Där ligger Skåne och Blekinge tillsammans, utan ens Sydhalland, och kallas "Sydsverige".

Det är således mardrömsscenariot som tydligast förs fram, det sämsta av båda världar. Samtdigt finns det inget slutgiltigt kartförslag alls från ansvarskommittén så den diskussionen är fortfarande mer öppen än vad illustrationen i tidningen antyder.

Kanske är det taktiskt inte ett så dumt förslag som ansvarskommittén nu lägger fram. Kommittén måste i praktiken av politiska skäl välja en enhetlig lösning bort från dagens särlösningar för bl a Skåne och Västra Götaland. Och att riktningen pekar mot mer regionalt ansvar för övriga län är väl ofrånkomligt. Sedan är debatten mellan centralister och regionalister en högst politisk debatt där den borgerliga regeringen på ideologiska grunder kommer att få välja åt vilket håll man gör avsteg från ansvarskommitténs betänkande. Detta borde f ö vara en nyckelfråga för centern, som borde släppa många andra politiska önskemål för att få igenom något så nära sin federalistiska lösning som möjligt. Det är nu det gäller.

Ur en regionalists eller en federalists perspektiv är status quo för Skåne, så som ansvarskommittén förordar, däremot inte acceptabelt. Vi som står för den åsikten har nu en strid framför oss. En region med namn "Sydsverige" som tar slut redan i Hallandsåsen är en katastrof. Det är i stort sett beteckningen "regionkommun" också. Sådana förslag måste nu bekämpas på allvar.

Inga kommentarer: