söndag, november 26, 2006

Skåne och dess näringslivskultur

Vi fick lite exempel på skånsk kulturs annorlundahet i torsdags. I Sydsvenskans artikel "Skåne kan få testa dansk lärlingsmodell" (2006-11-23) menar en rapport från Öresundsinstitutet i Malmö att Skåne har ett näringsliv som liknar det danska. Rapporten säger: "Danmark har många mindre företag med stark lokal anknytning, medan Sverige [utom Skåne] har fler arbetsplatser på storföretag."

Chefen vid institutet Anders Olshov säger: "Vi har i Sverige haft centraliserade system för arbetsmarknad och utbildning. Det tar inte hänsyn till regionala skillnader". När regeringen vill slopa länsarbetsnämnder menar han f ö att "man borde snarare skära centralt". Det senare, om regeringens agerande när det gäller länsarbetsnämnderna, är ett särskilt intressant ämne som inte uppmärksammats tillräckligt, tycker jag.

En annan kulturell skillnad kunde man läsa om i "Unga i Sydsverige flitigast på att jobba" (2006-11-23). Unga från Skåne-Blekinge har oftare ett arbete vid sidan av studierna eller ett annat jobb. Tydligen är det inga jättestora regionala skillnader dock, eftersom ovanstående gäller 35 % av skåneblekingarna och 32 % av övriga svenskar och dessa tre procentenheters skillnad gör de förra till de mest flitiga på extrajobb i Sverige.

Denna nyans känns ändå som en del av en kontinental kultur, där, vad jag vet, det är vanligare att unga arbetar vid sidan om studier.

Inga kommentarer: