torsdag, november 02, 2006

Sven Landelius avgår

Den enskilde person som troligen varit mest negativ för Öresundsintegrationen sedan bron byggdes är Öresundsbrokonsortiets vd Sven Landelius. 2006-10-31 hade han sin sista arbetssdag. Inte bara har han insisterat på att behålla de höga broavgifterna; han har också varit med till att höja dem. En enkelresa med personbil steg 2001-05-01 i pris från 255 till 275 SEK. Ny höjning skedde 2004-01-01 till 280 SEK. (Samtidigt sjönk priserna över Stora Bält 2005-06-01 från 250 DKK till 200 DKK. Nu (2007-01-01) ska de höjas till 205 DKK.) Sydsvenskans ledare skrev redan innan höjningarna under rubriken "Parodin vid Öresund" 2000-09-27 om saken:

"Avgiften för bilar på Öresundsbron sänks inte. Avgiften bara justeras nedåt en smula. Så kan en sammanfattning låta av gårdagens lätt löjeväckande presskonferens på Lernacken med Öresundsbrokonsortiets ledning. [...] Landelius hävdade flera gånger att folk i regionen måste 'lära sig' att brotaxorna är låga. Han talade om 'detta fantastiska erbjudande'. Det är inte lite fräckt. [...] Sven Landelius sade igår att det är stimulerande med den kritik brokonsortiet får. Snart måste han vara överstimulerad. Taxorna på Bron behöver sänkas rejält. Ägarna - svenska och danska staten - bör göra klart för Landelius att integrationen är ett överordnat mål. Om regeringarna menar att ansvaret för det stelbenta agerandet snarare ligger hos konsortiet, så är en idé att Landelius lyfts bort. Det är integrationen som skall stimuleras. Inte Sven Landelius."

Den ledaren var lika aktuell under Sven Landelius sista arbetsdag i tisdags som år 2000. Dessutom har Öresundsbrokonsortiets under flera år kört en kampanj som gått ut på att kontrastera "svenskar" (skåningar) och "danskar" (själländare). Man har spelat på nationella fördomar för miljoner kronor i tiotals, kanske hundratals helsidesannonser sedan 2001. Jag har aldrig hört Sven Landelius ta ordet Skåne eller Själland i sin mun. Öresundsintegrationen har varit en "nationell angelägenhet" för två stater. Regionen har aldrig tidigare sett en sådan katastrof som denne person.

Sven Landelius blev sparkad. Sydsvenskan rapporterar 2006-11-03. Kontroversen gällde rekryteringsprocessen av en ny vd. "Enligt uppgifter till Sydsvenskan förklarade ledningen vid ett informationsmöte med de anställda på onsdagen att Sven Landelius slutar på grund av illojalitet mot företaget." skriver Sydsvenskan. För mig låter det som helt fel fråga att avskeda Landelius på. Han skulle gått den siste januari i vilket fall (men stått till "brokonsortiets förfogande" i ytterligare fem månader). Om styrelsen haft så lätt att sparka Landelius så reflekterar det illa mot dem själva att de väntat så länge och därmed passivt eller aktivt godkänt Landelius agerande beträffande broavgifterna.

Caroline Ullman-Hammer blir ny vd för Öresundsbrokonsortiet. På frågan om broavgifterna kommer att sänkas säger hon i Sydsvenskan 2006-11-03: "Brotaxorna tror jag inte beror på mig. Det är en styrelsefråga." Jag hoppas hon inte har rätt. Styrelsen verkar vara ett stort problem i saken.

Ansvaret för att Öresundsbrokonsortiet kommit att bli en aktör med negativ påverkan för Öresundsregionen kan troligen också tillskrivas dess marknadsdirektör Jacob Vestergaard. Han har i många år i pressen försvarat de extrema broavgifterna och har säkerligen varit aktiv bakom brokonsortiets mångåriga reklam med de nationella stereotyperna. Han kommenterar på NFÖ (2006-11-07) Öresundsbrokonsortiets nya nationellt kontrastiva webbplatser Svenske-muligheder.nu och Jobbidanmark.nu.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tjena Grabben. Du verkar vara förblindad av din kvasi-socialistiska ådra/arv. Du har inte koll på dina "fakta". Det är brons ägare som i grunden bestämmer taxorna genom att de vill få tillbaka satsat kapital inom en bestämd tid. Eftersom brons styrelse utgörs av sossar på båda sidor sundet så var sparken något som gjordes som en garanti före utgången av valet så att man kunde tillsätta en för styrelsen "lojal" person, dvs sossen Hammer. Hammer som verkligen kan konsten att köra företag i botten är som kanske inte är bekant - just det sosse. Det kaanske du också är?

Malte Lewan sa...

Jag är centerpartist, vilket framgår av min presentation i övre vänstra hörnet...