söndag, november 26, 2006

Sverige bristfällig demokrati

"Sverige mest demokratiska landet" var rubriken och innehållet i en artikel i DN 2006-11-23. Slutsatsen dras av den brittiska tidningen the Economist. Det enda landet av de tidigare 15 EU-länderna som anses vara en bristfällig demokrati är Italien.

Det hela är mycket underligt. Hur kan ett land där författningen kan ändras utan folkomröstning anses mest demokratiskt? Demokratin börjar där. Obligatoriskt författningsreferendum är grundbulten i all demokrati. Det har t ex Schweiz och Danmark.

Sedan är parlamentsval och tillämpningen av IR & R (folkinitiativ, populärt veto och återkallande av politiska mandat) det som man ska titta närmast på. Parlamentsvalen fungerar bra i Sverige, men IR & R saknas helt. Sverige ska m a o placeras i andra klassen som "bristfällig demokrati", inte som "fullständig demokrati". I den senare klassen hör Schweiz och, kanske Italien, hemma. Se mer i en tidigare artikel som jag skrivit om "Direkt demokrati i Europa"

En annan relevant fråga är om inte en hög demokratinivå också kräver en välfungerande decentralisering av samhället.

Sist men inte minst undrar man hur skolors portning av sverigedemokrater, förbud mot sverigedemokratisk bussreklam, censur (av barnporr, i dagsläget) hos bredbandsoperatörer, departementskontakter för att stänga en sajt med Mohammedteckningarna, censuren av The Pirate Bay m m - finns massor med exempel - går ihop med att vara mest demokratiskt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Med krav på två riksdagsbeslut och nyval däremellan (enligt vad jag lärde mig i skolan) har Sverige ett ganska bra grundlagsskydd. I tyskland gäller ett riksdagsbeslut, fast med större majoritet än normalt. DET är svagt.

Malte Lewan sa...

Ett av problemen är dock att efter ett val behöver inte en politisk majoritet hålla sina vallöften. En riksdag kan ta beslut om grundlagsändring och så röstar folket i nästa val på en majoritet som säger att de ska stoppa ändringen. Men det finns inget i världen som hindrar dem att ändå göra som de vill efter att ha blivit valda.

Vill den nya majoriteten göra det lite smidigt när de bryter sitt vallöfte kan de dessutom börja mumla om "ändrade förutsättningar" som "tvingade" dem till att ompröva sin inställning m m.

Allt bottnar förstås i att svenskarna aldrig har tillåtits att ta ett beslut i en enda konkret politisk fråga sedan "demokratin" infördes. Alla beslut har gått igenom representanter. Inte ens folkomröstningarna har varit något annat "rådgivande" - en nästan unik lösning för just Sverige faktiskt.