tisdag, november 07, 2006

Självstyre, skillnader och samhällsindikatorer

Regionalt självstyre har tre huvudargument. Det första är lokaldemokrati. Självstyre innebär att demokratin - förvaltning och politiker - kommer närmare medborgarna. Det andra argumentet är att med flera regioner som har självstyre ökar mångfalden. Människor kan då ta t ex välja plats efter system och politik genom att flytta. Jämförelser mellan olika system blir också lättare. Vissa områden kan i praktiken vara försöksområden för politiska och ekonomiska beslut.

Det tredje argumentet är att med lokalt eller regionalt självstyre kan lagar och förordningar anpassas efter de förutsättningar som råder i en viss region. Det tredje argumentet blir starkare desto större skillnader det finns mellan regioner inom ett land.

Förrgårdagen bjöd på flera nyheter om Skånes utveckling. Antalet företagskonkurser ökar i Sverige efter tre års nedgång (Sydsvenskan 2006-11-07). Men i Skåne däremot minskade antalet konkurser under oktober med inte mindre än sjutton procent.

Länsarbetsnämnden i Skåne berättade i ett pressmeddelande 2006-11-07 om sjunkande arbetslöshet i Skåne. I princip alla indikatorer länsarbetsnämnden följer går nu åt rätt håll. Fler platser nyanmäls, fler än förra året har arbete, arbetslösheten sjunker och färre sökande skrivs in på arbetsförmedlingarna, skriver Länsarbetsnämnden i ett pressmeddelande. Den öppna arbetslösheten för utrikes födda och för utomnordiska medborgare har minskat. Riket har däremot haft motsatt utveckling. Utvecklingen i Skåne beträffande långtidarbetslösa är klart bättre än riket som helhet.

Arbetspendlingen till "Danmark" (Själland) ökar i en rasande takt vidarerapporterar NFÖ 2006-11-07. "Innan året är slut väntas 14 000 personer arbetspendla över Öresund och det är 33 procent mer än ifjol. 2020 kommer det, enligt prognoserna, att finnas 40 000 sundspendlare." F ö är "kulturella och språkliga skillnader [...] inget problem", anser de intervjuade "svenskarna" (skåningarna). Det är kanske just för att de i huvudsak är skåningar och inte i första hand svenskar?

Skåne växer så det knakar, kan man läsa i "Ökade invandringen får Skåne att växa" i Sydsvenskan 2006-11-15. Av Sveriges fyrtio snabbast växande kommuner ligger fjorton i Skåne. Det visar nya befolkningssiffror från Statistiska centralbyrån. Det är landets tre storstadsregioner som upplever den kraftigaste tillväxten. Utanför Skåne, Göteborg och Stockholm ser inte Sverige likadant ut.

Skåne visar på flera sätt en egen unik utveckling idag. Det är ett argument för självstyre.

Inga kommentarer: