tisdag, november 21, 2006

Avsiktsförklaring för utbildningsnämnden

Jag blev ikväll, av centerpartiet i Lund, officiellt nominerad till ordinarie plats i utbildningsnämnden. Formellt beslut sker snart i kommunfullmäktige. Nämnden beslutar, trots namnet, bara i ärenden på gymnasienivå. Polhem, Katedralskolan, Spyken, Vipan och Komvux (inkl Särvux) är alltså de fem skolor som det handlar om. Nu kommer jag att sätta mig ordentligt in i dessa skolors verksamheter.

I samband med centerpartiets nominering av mig kan det vara på sin plats att påminna om den text som jag skrev och marknadsförde utåt i skånefederalisterna och som jag sedan tagit upp på möten inom centern. Jag ser texten, tillsammans med centerkretsens kollektiva vilja uttryckt i beslut förstås, som en avsiktsförklaring för mitt arbete inom utbildningsnämnden de närmaste fyra åren:

"Kommunen ska påverka skolorna så att undervisning i framför allt samhällsvetenskap och humaniora får en mycket tydlig utgångspunkt i Skåne, Öresundsregionen och södra Östersjöområdet. Det nationella perspektivet får i det sammanhanget mindre betydelse än det regionala. Ett viktigt exempel är ämnet historia, som i första hand bör vara Skånes, Nordens, övriga Europas och världens historia. Svensk historia innan 1658 är i det sammanhanget bara viktigt som en del av Nordens historia. Kommunen bör uppmuntra skolorna att införa undervisning i danska och skånsk dialekt/regionalt språk som separata ämnen. Man kan använda ekonomiska styrmedel (speciallärare, skolmaterial m m), projektbaserad verksamhet (i vilket kan ingå utflykter och gästföreläsare m m) och lärarseminarier."

3 kommentarer:

Anonym sa...

Grattis till nämndsposten! Var det väntat att du skulle få en ordinarie post trots att du inte kom in i kommunfullmäktige?

Malte Lewan sa...

Inte alls! Jag tänkte inte på att det fanns förtroendeposter utanför fullmäktige efter valet. Så oerfaren är jag. :-) I nästa steg var det _i bästa fall_ en ersättarroll jag kunde hoppas på!

Jag räknar nu med att det finns utrymme för andra initiativ och ställningstaganden än "politiskt underhåll" i nämnden. Jag kommer att rapportera från den.

Johan Folin sa...

Howdy! Jag hade inte heller så bra koll på hur nämndplatserna tillsattes, men det är kul att ha blivit din ersättare iallafall.