torsdag, november 30, 2006

Nationell strategi för psykvården

Psykiatrisamordningen är en grupp utredare, med en viss Anders Milton i spetsen, som ligger under socialdepartmentet. För att "få bättre kvalitet på psykvården och ett mer likvärdigt omhändertagande av psykpatienter i landet" vill de nu i en utredning satsa 800 miljoner kronor varje år i sju år framåt.

SVTs artikel om saken heter "Nationell strategi för psykvården" (2006-11-26). Vidare: "Pengarna ska öronmärkas och gå till kommuner och landsting som uppfyller vissa villkor." Anna-Maria af Sandeberg, ordförande i Sveriges psykiatriska förening tycker att psykiatrisamordningens förslag är bra.

Mina kommentarer, ett "likvärdigt omhändertagande av psykpatienter i landet" är inte ett självändamål. Likhet är aldrig ett självändamål om det inte har något specifikt syfte i meningen kompablitet och därmed effektivitetsvinster. Här finns alltså ett tankefel. Likhet i 3G-standarden för mobiltelefoni har ett syfte, likhet i skolors betygssystem har det, likhet i valutor i Europa har det. Men likhet i omhändertagande av psykpatienter har det inte på något sätt. Där har enbart god kvalitet i största allmänhet ett syfte.

För det andra, öronmärkning av pengar till kommuner och landsting som uppfyller vissa villkor innebär mer centralism och bör undvikas. Till sist, beteckningen "nationell strategi" är missledande. Vi har flera nationer i Sverige, bl a samer och tornedalingar. Det går precis lika bra att säga "riksstrategi", så som det hette förr, om det är det man menar. Det är t o m kortare. "Riksomfattande" funkar också bra som allmänt ersättningsord till "nationell" när inte helt enkelt "statlig" håller måttet.

Inga kommentarer: