onsdag, november 15, 2006

Swedish Meats och de centrala lösningarna

"De skånska ledamöterna i Swedish Meats styrelse röstade nej till att bilda en nordisk slakterijätte med finska HK Ruokatalo" rapporterade Sydsvenskan i "Bönderna kan stoppa storaffären" 2006-11-11. Övriga ledamöter i styrelsen var tydligen för, men de tre skåningarna var emot. Att man inte var enig var inte bara en bagatell. Swedish Meats styrelseordförande Sören Kvantenå "tycker att det är olyckligt att vi inte kan vara en enig styrelse" i "Varseln ligger kvar" (Sydsvenskan, samma dag). (Saken är ännu inte avgjord, men skåningarna är väl i minoritet på stämman också.) Skälen emot som skåningarna anförde var de ganska flytande argumenten: "lite betalt, inflytandebrist och en affär som inte uppnår våra mål". Så vad låg egentligen bakom?

Desto mer man läser i artikeln, desto mer förstår man att det var orienteringen österut mot Finland som kändes totalfel för de skånska bönderna. Det temat återkommer i artikeln och systerartikeln med det likaledes intetsägande påståendet på samma sida "Grisbonden: Affären löser inga problem" i rubriken. Där säger en skånsk svinproducent: "Går den [affären] igenom säljer jag mina grisar [fortlöpande] till Danmark eller Tyskland". Och vidare: "Vi går norrut när vi borde gå söderut. Jag hade förväntat mig att Swedish Meats skulle alliera sig med ett tyskt bolag." Det är där skåningarnas marknad finns, ute i Europa, menar han.

Låt oss titta lite närmare på Swedish Meats. Från en rapport inom Sveriges Lantbruksuniversitet av Fredrik Johansson, Marknadssignaler inom Swedish Meats: "Den 1 januari 1999 bildades Swedish Meats genom att tidigare Slakteriförbundet köpte [de ekonomiska] föreningarnas industrianläggningar (Farmek, Skanek, Norrmejerier och Norrlands Köttproducenter). [...] Innan den 1 januari ägdes slakterierna av de ekonomiska föreningarna."

Tidigare fanns alltså fristående ekonomiska föreningar varav skånska Skanek var en. I centralismens och de missriktade sammanslagningarnas tecken upphörde de regionala föreningarna inklusive Skanek och ersattes av Swedish Meats. Att orienteringen för en sådan concern blev mer nordlig är väl inte en vild gissning. Nu, i och med den senaste affären blir orienteringen ännu mer nordlig och t o m östlig ända in i Finland! Och därför protesterar de skånska köttproducenterna till slut.

Så vad kan vi säga om detta. Nummer ett: det är svårt att förstå varför de skånska ledamöterna i Swedish Meats styrelse klagar över beslutet. Detta är priset - och antagligen del i ett helt orienteringssystem och ett mönster inom organisationen - för att Skanek gick upp i Swedish Meats. Inget förvånande. Skillnaden mellan Skånes och Central- och Nordsveriges intressen är antagligen så stora att Swedish Meats inte borde ha skapats.

Nummer två. Lösningen är förstås att ta tillbaka makten till de regionala producenterna och återskapa Skanek eller något motsvarande. Parallellt med det kan man helt enkelt använda marknaden och göra som svinproducenten i artikeln: "Om affären ändå godkänns tänker William Nordén sluta sälja sitt griskött till Swedish Meats och i stället själv vända sig till bland annat Tyskland. Han tror att det kommer att bildas grupperingar av grisproducenter som gör samma sak. –Då löser man det marknadsproblem vi har."

Det finns en sak till att säga. Scan är ett företag i Swedish Meats-koncernen vars dokument ligger direkt på Swedish Meats webbplats. Företaget har en nationalistisk profil. Så här lyder en text på webbplatsen:

"Fråga: Vad är syftet med Scans annons med den svenska flaggan?
Svar: Vi vill tala om för konsumenterna att Scan är lika med svenskt kött. Vi vet genom flertalet konsumentundersökningar att de vill veta varifrån köttet kommer ifrån. 80 % av konsumenterna tycker att det är viktigt att köttet är svenskt men det är bara 60 % som vet att Scan bara har svenskt kött i alla sina produkter. Därför är det viktigt att vi informerar konsumenterna.

Fråga: Varför gör ni annonsen med den svenska flaggan?
Svar: Vi vill informera konsumenterna om att Scan är lika med svenskt kött. Vi vill tydliggöra vår verksamhet som vi vet har betydelse för enskilda konsumenter i deras val av köttprodukter. D.v.s. våra mervärden som vi har, kontroll genom hela kedjan (”från gård till bord”), god djuromsorg och därmed hög kvalitet på köttet. Vi vill göra konsumenterna uppmärksamma på detta när de gör sina val i butiken."


Detta i sig borde fått skånska köttproducenter som var intresserade av en lokal eller regional marknadsföring att ha lämnat organisationen för länge sedan.

Inga kommentarer: