onsdag, november 15, 2006

Republikanska föreningen

Som regionalist finns det inte många allianser man kan ingå i eftersom samhället är nationalismisererat. Nationalismen är en statsideologi som upprätthålls av båda blocken inom politiken. Om det finns en offentlig diskussion utspelar den sig mellan å ena sidan medborgarnationalister (de politiskt korrekta) och å andra sidan nationalkonservativa (sverigedemokrater och andra "övertygade svenskar", ofta med ett historieintresse). Vi i den tredje idéströmningen, regionalister och ideologiska européer, är oftast bara åskådare.

Vill man bryta ner gränshinder är Föreningen Norden Skånedistriktet en tänkbar förening att gå med i. Men det finns också en annan riktigt progressiv förening. Det är Republikanska föreningen (se även Republik.nu), som förstås vill avskaffa monarkin, en av symbolerna för nationalstaten. Sydsvenskan rapporterar i "Althin och Schyman enade i kampen för republik" 2006-11-12 att föreningen fått en styrelse som är partipolitiskt bredare sammansatt än någonsin förut. Jag gick med ikväll. Info om hur du blir medlem hittar du här.

Jag kommer också att kontakta Republikanska föreningens representant i Lund. Kanske en Skåneavdelning av föreningen är på gång! Det är i vilket fall intressant att hålla sig uppdaterad.

Inga kommentarer: