torsdag, november 09, 2006

Ericson och Pettersson: lämna tillbaka skånska skatter!

Centerriksdagsmännen Lars-Ivar Ericson och Lennart Pettersson har skrivit en motion om "återbördande av skånska skatter". Den heter Skånska skatter, 2006/07:Kr226. Den korta motionen lyder i sin kärna så här:

"Många historiska klenoder från olika delar av landet förvaras på museer i Stokholm. Det är oftast de mest värdefulla och sevärda föremålen som hamnar på statliga museer i Stockholm. Det innebär att flera skånska klenoder såsom Bäckaskogskvinnan, Balkåkratrumman, Trollebergsringen, Trydekrucifixet silverskatter mm finns i Stockholm. Det borde vara mera naturligt att de fanns i Skåne nära fyndplatsen. Som argument för att föremålen skall förvaras i Stockholm har anförts säkerhetsskäl. Genom att Historiska museet i Lund nu planerar en egen skattkammare så kan säkert säkerhetsfrågorna lösas. Det är därför nu lämpligt att inleda processen med att återbörda de skånska skatterna till sin rätta plats."

Sådan här typ av opinonsbildning är motioner ytterst lämpliga till, både när ens parti sitter i regering och inte. Denna motion var dessutom mycket positiv till sitt innehåll.

Inga kommentarer: