torsdag, november 30, 2006

Gränser och privatimport av alkohol

"Sverige får förbjuda privatimport av alkohol" är rubriken och innehållet i en artikel i DN:s nätupplaga idag: "Sverige har rätt att förbjuda privatimport av alkohol, enligt ett utlåtande från generaladvokaten i EU:s högsta domstol." Tidningarna har här klantat till språkbruket lite, men frågan avser alltså inte när man tar hem spriten själv personligen - för det är redan avgjort - utan när man anlitar en transportfirma.

Det är ett underligt förslag till beslut. Tidigare kom ett beslut i EU:s domstol om att man, om man anlitar transportfirma/extern importör måste betala skatten på sprit i det land dit spriten ska. Det har jag inga principiella problem med (trots stora praktiska konsekvenser i detta fallet). Någonstans måste ju skatten betalas. Det är inte givet var, utan det kan man gemensamt inom EU bestämma av praktiska eller ekonomiska skäl. Det kunde räcka med detta beslut.

Men gällande transporter av varor (och tjänster) får det, enligt mig, bara finnas en regel inom EU: att alla varor och alla mängder därav kan transporteras överallt inom EU av vem som helst. Det här är inget konstigt. Det är samma regel som gäller inom nationalstaterna.

Den fria rörligheten gäller givetvis också t ex vapen och knark. Det är inte transport av sådana varor över nationalstatsgränserna, herregud, som är brottet, utan det är innehavet eller innehavet med uppenbar avsikt till försäljning. Var det än sker. Så, nationalister, blanda inte in gränserna igen!

Inga kommentarer: